Представник будівельної галузі взяв участь у парламентських слуханнях на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки»

Ініціатором парламентських слухань став Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, який за Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 20 лютого 2019 року здійснив велику організаційну роботу з підготовки та проведення цього заходу.

У парламентських слуханнях взяли участь понад 500 учасників, серед них народні депутати України, представник Президента України у Верховній Раді України, керівники та члени Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, об’єднань роботодавців, громадських організацій, наукових установ, закладів освіти, а також експерти, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Мета парламентських слухань полягала у необхідності обговорення ключових проблем у сфері освіти і науки, розв’язання яких забезпечить збалансований розвиток і збереження людського капіталу в Україні, ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприятиме створенню конкурентоспроможної ринкової економіки.

Проблема розвитку людського капіталу в Україні – це питання комплексне і вимагає системних кроків для збереження і примноження людського потенціалу, досягнення швидкого зростання економіки, забезпечення ефективності систем освіти, науки, охорони здоров’я, культури, спорту, державної соціальної підтримки тощо. Водночас особлива роль у процесі формування і розвитку людського капіталу відводиться освіті та науці. 

Учасники слухань констатували, що в Україні спостерігаються стійкі тенденції зростання міграції робочої сили за кордон. І, на жаль, такі тенденції торкнулись у першу чергу молоді та інтелектуального капіталу. Крім того, за останні десятиліття стрімко зростає перетік людського капіталу з більшості регіонів країни до великих адміністративно-промислових центрів (зокрема до Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси). Це створює дуже серйозні загрози збалансованому розвитку регіонів і призводить до зростаючої демографічної кризи в них.

Учасники дискусії відзначили актуальність і важливість питання збереження та розвитку людського капіталу як стратегічного ресурсу та основного фактору економічного зростання, який може забезпечити динамічний розвиток України, економічний прорив і довгострокові конкурентні переваги та обговорили шляхи розв’язання головних проблем у сфері освіти і науки, які можуть забезпечити збалансований розвиток і збереження людського капіталу в Україні, ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприятимуть створенню конкурентоспроможної ринкової економіки.

У своїх виступах учасники парламентських слухань висловили низку конкретних пропозицій, що заслуговують на увагу. Зокрема, Президент Академії будівництва України  – партнера Будівельної палати України І.І. Назаренко проінформував  присутніх  про заходи, що  здійснюються  у будівельній галузі для збереження кадрового потенціалу. Йшлося про поліпшення умов для закріплення робітничих та інженерних кадрів на вітчизняних будівлях, про  системну роботу що ведеться  тут відповідно до Меморандуму  про співпрацю підписаного  Міністром  Л.М. Гриневич  та Президентом БПУ, Героєм України  П.С. Шилюком

За дорученням  Української Ради інженерів-будівельників  – цієї новоствореної  інженерної спільноти, І.І. Назаренко  розповів  про започаткування роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня українських інженерів-будівельників з урахуванням вимог  європейських стандартів, налагодження  міжнародного  науково-технічного  співробітництва з залученням  зарубіжних партнерів.

Організатори слухань заявили, що  всі висловлені пропозиції ретельно будуть розглянуті, узагальнені і враховані під час доопрацювання проекту Рекомендацій і розгляду їх на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та власне Верховної Ради України.

Джерело: Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та прес-служба БПУ

Назад до списку
Вгору