ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР У СКЛАДІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

    

Інженерний центр, у складі Будівельної палати України, створений для вирішення завдань управління і контролю будівництва об'єктів архітектури. У своїй діяльності Інженерний центр керується основними законами України: «Про основи містобудування», "Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та іншими нормативно-правовими актами – з метою забезпечення надійності і довговічності будівель і споруд, стимулювання заходів з енергозбереження, захисту навколишнього середовища, дотримуючись  законності в будівництві.

Основні завдання Інженерного центру:

1. Управління будівництвом від формування концепції будівництва обєкта архітектури до його введення в експлуатацію, в тому числі:

- надання інжинірингових послуг з будівництва - інженерного і технічного характеру, до яких відносяться попередні техніко-економічні обгрунтування і дослідження, експертиза об'єкта і проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація проектування, укладення договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також консультації економічного , фінансового та ін. характеру.

2. Технічний нагляд за будівництвом об'єктів архітектури - контроль щодо дотримання проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також за якістю виконуваних робіт і їх обсягів під час будівництва, в тому числі:

- контроль якості і відповідності кошторисній документації конструкцій, виробів і матеріалів, які використовуються при виробництві будівельних робіт,

- контроль за дотриманням підрядником технологій і рекомендацій фірм-виробників будівельних матеріалів та обладнання,

- контроль наявності і правильного складання виконавчої документації;

- контроль вжиття своєчасних заходів за виправленням дефектів в проектно-кошторисній документації, її перегляд, в разі необхідності, і недопущення необґрунтованого збільшення вартості будівництва;

- контроль за виконанням підрядником вимог і приписів авторського та технічного нагляду.

3. Фінансово-технічний аудит будівельних об'єктів, в тому числі експертиза будівельних об'єктів.

4. Фінансово-технічний аудит проектів, що надаються Будівельній палаті України для їх впровадження в практику будівництва.

Штат Інженерного центру  укомплектований сертифікованими фахівцями з великим досвідом в будівництві, включаючи: експертизу, проектування, технічний нагляд.

У разі необхідності, для консультацій і висновків спеціального характеру, можуть залучатися висококваліфіковані фахівці і спеціалізовані організації. 

Створення Інженерного центру при Будівельній палаті спрямовано на підвищення якості всього циклу будівництва: від проектування будівель і споруд до їх введення в експлуатацію.

Тел.: 068 122 07 24, +38 (044) 577-39-47, e-mail:budpalata@ukr.net

Сео-текст