Про стан виконання поточних планів Будівельної палати України в 2016 році

Виступ віце-президента – виконавчого директора А.А.Дроня

на засіданні Президії Будівельної палати України 

Відповідно до Програми діяльності Будівельної палати на 2016 рік робота Секретаріату спрямовувалась на вирішення статутних завдань, зокрема, представництво і захист інтересів Палати в органах державної влади, участь у розробці законодавчих та нормативних актів, відстоювання інтересів  членів Палати та попередження недобросовісної конкуренції,  інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності членів Палати та  формування позитивного іміджу.

На сьогодні серед членів Палати перебуває 193 компанії, підприємства та організації.  Ведеться робота щодо залучення нових членів -за цей рік до Палати увійшли 7 структур, що безпосередньо зв’язані з будівництвом.

            Як і було заплановано в 2016 році, і це відповідає нашому Статуту, секретаріат забезпечив підготовку і проведення трьох засідань Президії Будівельної палати, на яких були  обговорені важливі питання подальшого розвитку будівельного комплексу.

Традиційно, на кожному такому зібранні з аналізом ситуації в галузі виступає наш Президент П.С.Шилюк.

У вересні ми провели засідання спільно  з Президією Національної спілки архітекторів України. За участі керівників будівельних компаній, відомих архітекторів і представників громадських організацій обговорені питання поліпшення ситуації в архітектурно-урбаністичній сфері.

Про свою роботу на засіданнях звітували керівники комітетів Палати з питань професійної підготовки кадрів для будівельної галузі та з питань аналітики будівельної галузі та менеджменту підприємств П.М.Куліков та А.М.Кармінський.

Для розгляду на нинішньому засіданні Секретаріат підготував також важливі питання, передбачені  Програмою діяльності Будівельної палати на 2016 рік. 
 

Засідання Президії проходять при активній участі членів Президії. В них також беруть участь народні депутати, представники Мінрегіону, громадських організацій.      

Керівництвом Палати, її Секретаріатом проводилася робота з удосконалення роботи наших профільних комітетів  як основної аналітичної складової її діяльності. На сьогодні створено 10 таких органів різного спрямування.

Найменування деяких комітетів відповідно до уточнених завдань на протязі року актуалізовувалися. Так, замість Комітету з питань економіки та удосконалення фінансово-кредитних механізмів фінансування будівництва тепер діє новий Комітет з питань  економіки та фінансово-інвестиційної діяльності в будівельній сфері. Головою цього комітету призначено члена  Будівельної палати, Президента фінансової компанії ТОВ «Конгрес Реал Істейт Фінанс» Олега Едуардовича Лиховида.

Сьогодні вам буде запропоновано Комітет з питань міжнародного співробітництва назвати «Комітет з питань міжнародного співробітництва та виставково-конгресної діяльності». Саме через виставкові заходи, конференції та круглі столи, а також залучення дипломатів до такої діяльності у нас і за кордоном ми прагнемо сприяти розвитку співробітництва з іншими країнами в будівельній сфері. Голова цієї провідної структури Палати Перший віце-президент С.Т.Сташевський підтримує дану зміну.

Впродовж року надавалася постійна підтримка та сприяння проведенню засідань комітетів Палати. Зокрема, під головуванням члена Президії А.М.Кармінського за участі керівників провідних підприємств, організацій та проектних інститутів будівельної галузі проведено 8 засідань Комітету аналітики будівельної галузі та менеджменту підприємств.  
 

6 грудня  відбулося перше засідання оновленого Комітету з питань економіки та інвестиційно-фінансової діяльності в будівельній сфері під головуванням О.Е.Лиховида. До складу  цього комітету увійшли керівники провідних підприємств-членів Палати, таких як ПБГ «Ковальська», ПРАТ «Київспецмонтаж», Концерн «Київпідземшляхбуд», ТОВ «ПЕРІ Україна,  ПАТ «ДБК-4» та інші. 

Важливо, що за результатами обговорення проблемних питань галузі ми маємо можливість готувати серйозні пропозиції Уряду, Міністерству і профільному комітету Верховної Ради України.

Сьогодні на порядку денному питання активізації роботи Комітету з питань розвитку житлового будівництва та реалізації державних і регіональних програм будівництва житла.

Хотілося б більш плідної роботи і від структур, які у нас очолюють і деякі інші члени Президії.
 

Якраз через експертну роботу комітетів ми здійснюємо важливу статутну функцію - участь в удосконаленні нормативної та законодавчої бази будівельного комплексу.

Зокрема,  експертами Палати і Національної спілки архітекторів України були підготовлені першочергові заходи з реформування проектно-будівельної сфери, що стосуються, насамперед, принципових питань скорочення термінів проходження і упорядкування процесу погодження проектної документації, включення інженерних вишукувань в проектний цикл, ліквідації категорій складності об`єктів будівництва, налагодження дієвої ефективної системи проведення експертизи проектної документації, тощо.

Також Комітетом з питань аналітики будівельної галузі та менеджменту, до складу якого  входять керівники проектних і будівельних організацій, відомі архітектори і вчені,  була проведена значна робота з аналізу існуючої нормативної бази інвесторської кошторисної документації. За її результатами підготовлені пропозиції, зокрема щодо спрощення процедури розробки і погодження будівельних норм, усунення протиріччя у нормативно-правових документах Мінрегіону України стосовно стадійності проектування і визначення вартості будівництва, запровадження інноваційних методів організації проектування  і будівництва, насамперед ВІМ – технологій та інші.

Зазначені матеріали були узагальнені Секретаріатом Будівельної палати і направлені листами до Мінрегіону України та профільного Комітету Верховної Ради України для розгляду та використання в роботі з реформування проектно-будівельної діяльності. Всього за поточний рік було підготовлено та надіслано біля десятка подібних звернень.

Будівельна палата отримує інформацію щодо підтримки її пропозицій та врахування їх у подальшій роботі.

 Фахівці Палати долучилися до розробки наступних законопроектів:

-          «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення містобудівної діяльності» (реєстраційний № 4585);

-         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення містобудівної діяльності» (щодо планування територій);

-         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності»;

-         «Про основні вимоги до будівель і споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу»;

-         Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми». 
 

Важливою є участь  керівництва Будівельної палати, членів Президії у роботі дорадчих органів, профільних робочих груп органів державної влади, громадських організацій.

Перш за все, важливою є участь Президента Будівельної палати П.С.Шилюка як члена Колегії Мінрегіону, в роботі цього державного органу. У нас з`явилась можливість безпосередньо доводити до керівництва Міністерства проблеми галузі.

Петро Степанович є членом Антикризової ради  громадських організацій України. На XIV З`їзді УСПП 28 жовтня 2016 року за його ініціативою у схваленій  Антикризовій програмі спільних дій влади та бізнесу окремим розділом увійшли пропозиції членів Палати.

П.С.Шилюк також активно працює у Спостережній раді Державного фонду сприяння молодіжному будівництву та в робочій групі Мінрегіону України з підготовки пропозицій щодо структури та змісту Концепції публічного управління у галузі.

С.Т.Сташевський є членом правління УСПП.

Член Президії, голова Комітету аналітики будівельної галузі та менеджменту підприємств Будівельної палати України Анатоль Маркович Кармінський обраний до складу Громадської ради при Мінрегіоні, є заступником голови Організаційного комітету з питань підготовки будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», утвореного рішенням Уряду 26 жовтня 2016 року, а також є експертом профільного комітету Верховної Ради України.

Керівництво Будівельної палати, члени Президії беруть участь у засіданнях профільного комітету Верховної Ради України, на яких розглядаються  законопроекти, що  регулюють діяльність будівельного комплексу.

Керівники крупних будівельних структур, представники Палати в регіонах, входячи до відповідних місцевих дорадчих органів домагаються урахування проблем галузі у рішеннях, які там  приймаються.

Отже у нас є широкі можливості для доведення пропозицій членів Палати до різних інстанцій. Важливо, щоб такі пропозиції були.

Продовжувалась планомірна робота щодо розвитку співробітництва з нашими партнерами.

В 2016 році Будівельною палатою  укладений Меморандум про співробітництво з Національною спілкою архітекторів України.

Тут є чимало позитивних свідчень нашої співпраці.

Відповідно до Угоди, підписаної в 2016 році з Спілкою наукових та інженерних об`єднань України, започаткована робота щодо підготовки і поетапного входження нашого будівельного комплексу до європейського простору. Зокрема, нам звідти потрібні інвестиції і сучасні технології. А наш партнер є членом ряду європейських авторитетних організацій.

Корисним є співробітництво з Українським союзом  промисловців і підприємців, що здійснюється на базі Договору про співробітництво (2015 р.). Представники БПУ є постійними учасниками практично всіх заходів цієї важливої структури, так само, як і керівництво УСПП  бере участь у нашій роботі. 

Секретаріатом приділялась увага удосконаленню та підвищенню якості інформаційного забезпечення роботи Палати.  

Проведена реконструкція сайту, на якому на постійній основі широко висвітлюється діяльність Президії Палати, її керівних органів.  Подаються матеріали щодо стану справ у будівельному комплексі України, ситуації в  організаціях-членах Палати, інформація на будівельну тематику з регіонів.

Раз на місяць здійснюється випуск електронного видання «Вісник Будівельної палати України», який  направляється всім будівельним структурам - членам організації. Вісник містить «сторінку Президента Палати», інформацію щодо проведених заходів, в тому числі у профільному комітеті Верховної Ради України, регіональних відділеннях Палати, про найголовніші події в галузі, тощо.

Інформація про роботу Будівельної палати України, а також заходи, що нею проводяться, постійно публікуються в друкованих та електронних ЗМІ. Зокрема, напередодні професійного свята будівельників в журналах «Всі новобудови», Prof Build», «Будівельний журнал» та на  сайтах будівельного порталу і Національної енциклопедії будівництва Profi Dom були опубліковані актуальні інтерв`ю з Президентом Будівельної палати П.С.Шилюком.

Найбільш цікава інформація про діяльність Палати розміщується організаціями-партнерами на своїх сайтах, а саме: Держмолодьжитла, Київського Міжнародного Контрактового Ярмарку, будівельного порталу, Національної енциклопедії будівництва Profi Dom та інші.

Акаунти Будівельної палати створено в Гуглі та Фейсбуці. Відеосюжети про її діяльність  розміщуються на відеоканалі БПУ  на Ютубі. Планується відкрити аканти і в інших соціальних мережах. 
 

В 2016 році пройшли дві крупні міжнародні будівельні виставки, організовані компанією «Київський Міжнародний Контрактовий Ярмарок», яка є  членом Палати, за безпосередньої участі Будівельної палати України. 

Зокрема, у березні у Виставковому центрі «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» відбулася Міжнародна будівельна виставка «ІнтерБілдЕкспо – 2016», в якій взяли участь понад 500 українських компаній. Серед них достойні експозиції представили члени Палати: ПАТ «ДБК Житлобуд», ПАТ «Комбінат Будіндустрії», Асоціація ПБГ «Ковальська»ПАТ «Домобудівний комбінат №4», ПАТ інститут ГІПРОцивільпромбуд  та ряд інших.

За 4 дні роботи Виставку відвідало понад 25000 осіб, що на чверть більше, ніж у аналогічному заході 2015 року.

В рамках Виставки  Будівельною палатою було організовано круглий стіл на тему  «Стимулювання інвестицій в будівельну галузь та основні принципи роботи на ринку  житлового будівництва в період економічної нестабільності».

У заходах взяли участь представники державних структур, органів місцевого самоврядування, інвесторів, провідних будівельних і проектних організацій, членів Палати, дипломатичного корпусу та ряду громадських об’єднань.

Висловлені в ході заходу пропозиції  були узагальнені Секретаріатом  та направлені Віце-прем’єр-міністру України - Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г.Г.Зубку, Голові комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства С.І.Скуратовському, Голові профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів В.М.Андреєву з проханням врахувати їх під час розробки  відповідних законодавчих актів.

6-8 жовтня 2016 року відбувся Міжнародний експофорум «Будівництво, Архітектура, Нерухомість», організований разом з нашим партнером - Національною спілкою архітекторів України за безпосередньої участі Мінрегіону України.

На Форумі була представлена насичена ділова програма, яка включала  конференції, семінари, круглі столи з актуальних питань розвитку будівництва та архітектури. Під час «Марафону проектів» презентовано понад 50 проектів перспективної забудови в  Києві та регіонах України на найближчі роки. В роботі Форуму взяли участь провідні будівельні компанії, архітектурні та проектні організації, всього понад 300 вітчизняних підприємств з багатьох регіонів України.

Важливою подією стало засідання Круглого столу на тему «Будівництво. Архітектура. Нерухомість: проблеми та перспективи». В заході взяли участь керівники будівельних і проектних організацій, потенційні інвестори, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань та дипломатичного корпусу.

Хочу підкреслити, що вказані заходи були організовані за підтримки Мінрегіону, а співголовами оргкомітету були Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В.А.Негода і наш Президент. 

На даний час Будівельна палата розпочала підготовку весняної будівельної виставки, яка   має відбутися у Києві наприкінці березня 2017 року. Про це сьогодні ще буде мова. Ми також підтримуємо виставкові заходи будівельної тематики, що проходять в регіонах. Зокрема, Палата виступає як «Партнер» міжнародної виставки «Ваш дім, Одеса».

Протягом року на сайті  ми регулярно подавали інформацію про будівельні виставки в Україні та у наших сусідів. 

 Важливим у діяльності БПУ були регулярні наради, які проводив Президент Палати П.С.Шилюк з керівниками Палати, працівниками Секретаріату.

Як Президент Палати і діючий організатор будівництва, член Колегії Мінрегіону,  П.С.Шилюк  постійно тримав руку на пульсі Палати, вносив корективи в нашу роботу. Постійно обговорювалася ситуація в будівельному комплексі. Саме з його подачі ми звернулися до проблем підготовки будівельних кадрів, зокрема нижньої ланки, удосконалення діяльності створеного при Палаті Інженерного центру тощо.

Хочу подякувати і С.Т.Сташевському, який на громадських засадах практично постійно з Секретаріатом разом організовує вирішення завдань, що стоять перед Палатою.

А Секретаріат, це на сьогодні – Виконавчий директор і 3 працівники.

Разом працюємо перший рік. Немало зроблено, але знаємо, що потрібно робити далі. І закладаємо це у План діяльності Палати на наступний рік.

Сьогодні ми проводимо підсумкове засідання Палати в центральному офісі Корпорації «ДБК-Житлобуд» і, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати її керівництву і за достойну підготовку цього заходу, і взагалі за постійне сприяння у  діяльності як  Секретаріату, так  і Палати в цілому.