14 липня 2017 року відбулося спільне засідання комітетів аналітики будівельної галузі та менеджменту підприємств і зеленого (екологічного) будівництва Будівельної палати України

    Одним з головних завдань Будівельної палати України є участь у розробці і впровадженні сучасної законодавчої і нормативної бази  у сфері містобудівної діяльності. Після експертного опрацювання в структурах Палати підготовлені зауваження і пропозиції до проектів документів вносяться до відповідних державних органів.

   Саме аналізу першої редакції проекту ДБН В.1.2-14 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» було присвячене  спільне засідання комітетів аналітики будівельної галузі та менеджменту підприємств і зеленого (екологічного) будівництва Будівельної палати України, що відбулося  14 липня 2017 року. На думку учасників засідання, цей документ, за яким фахівцям доведеться працювати найближчі роки, має основоположне значення.

  Відкриваючи засідання, Перший віце-президент Будівельної палати С.Т.Сташевський підкреслив важливість спільних засідань провідних комітетів Палати, відзначив високий рівень представництва учасників засідання, більшість з яких складають еліту нашої галузі. Тема винесена на обговорення має велике значення для забезпечення надійності  споруджуваних будинків, а значить для безпеки людей. Він запропонував оформити висловлені пропозиції до документу у вигляді експертного висновку  Будівельної палати.

    Вели засідання голови комітетів, відомі  в Україні фахівці будівельної галузі Анатоль Кармінський та Геннадій Фаренюк. Вони виступили з грунтовним аналізом ситуації, що склалася в цій важливій сфері, висловили свої зауваження до зазначеного проекту документу.

    За словами голів комітетів, проект ДБН перевантажений науковою термінологією, методичними настановами, окремі його положення встановлюють обмеження  при застосуванні цих норм, що звужує  ефективність документу. Його необхідно привести в порядок, щоб не було багатозначного трактування відповідних положень.

   Учасники засідання – керівники крупних будівельних та проектних організацій, відомі конструктори, вчені та експерти предметно розглянули винесену на обговорення попередню редакцію державних будівельних норм.

     Свої думки і пропозиції висловили В.А.Каменев – генеральний директор ТОВ «Бюро інвестиційних проектів – проектний менеджмент» та Р.С.Сивохін – головний конструктор цієї організації,  А.М.Бамбура – представник ДНДІ будівельних конструкцій, доктор  технічних наук, Є.І.Коваленко – головний конструктор ЗАТ «Познякижилбуд», Ю.С.Аністратенко – генеральний директор ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», В.В.Воробйов – директор інституту «Київдормістпроект», В.М.Брунько – директор ТОВ «Інститут проектування», В.П.Омельчук – головний технолог ПрАТ ДБК – 4.

   Обговорюючи технічні проблеми проекту ДБН, учасники засідання говорили і про необхідність регулювання державою висотності житлового будівництва, підвищення відповідальності інвесторів, забудовників, органів влади в питаннях забезпечення надійності та безпеки будівель, тощо.

    Узагальнені пропозиції  учасників засідання будуть представлені  Мінрегіону, як офіційний експертний висновок Будівельної палати України, для врахування при підготовці остаточної редакції зазначеного проекту ДБН.

Джерело: Прес-служба Будівельної палати України