У Будівельній палаті розглянуті питання професійної підготовки кадрів, реформування професійної освіти, заходи щодо зменшення трудової міграції

 

 
 

    На базі Київського національного університету будівництва і архітектури відбулося  засідання  Комітету Будівельної палати з питань професійної підготовки кадрів для галузі, на якому обговорювалися шляхи реформування професійної освіти, підвищення якості навчального процесу відповідно до вимог сучасного виробництва, а також заходи, які покликані сприяти зменшенню відтоку робітничих кадрів з України.

У вступному слові перший віце-президент Будівельної палати С.Т.Сташевський наголосив на тому, що нині в галузі зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних працювати з новітніми технологіями і матеріалами.

 Але сьогодні треба говорити не лише про вдосконалення самого навчального процесу, а й про заходи щодо зменшення трудової міграції з України, створення умов для заохочення працівників до роботи на вітчизняних підприємствах.  

С.Т.Сташевський розповів про заходи, які вживаються на державному рівні, зокрема Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ щодо підвищення рівня оплати праці на будівельних підприємствах, спрощення умов ведення бізнесу у будівництві. 

«Ми вважаємо дуже важливим реалізацію положень Меморандуму про співпрацю, підписаного минулого року  за ініціативою нашого Президента Петра Степановича Шилюка між Будівельною палатою та Міністерством освіти і науки України, - сказав далі він. - Нам належить спільно виробити систему заходів, які б вивели відносини між працедавцем,  навчальним закладом  і студентом (учнем) на цілком конкретні договірні засади, де кожна сторона бере на себе певні зобов’язання і гарантує їх виконання.  Тут не йдеться про якесь закріпачення молодих спеціалістів, навпаки ми маємо запропонувати їм привабливіші умови праці, соціального пакету, ніж той же закордон. Це може бути, зокрема,  і зрозуміла перспектива отримання власного житла, і можливості  кар’єрного зростання, навчання».

Віце-президент Будівельної палати, голова Комітету, ректор КНУБА П.М.Куліков розповів про впровадження сучасних методик у навчальному процесі, зокрема про особливості дуальної системи освіти. Він висловив пропозиції щодо вдосконалення взаємодії навчальних закладів та підприємств реального сектору економіки у справі підготовки кваліфікованих фахівців, зазначаючи, зокрема, що здобувач освіти має проходити до 70% практичної підготовки безпосередньо в умовах реального виробництва.  

На засіданні Комітету виступив завідувач сектором Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України О.В.Позняк, який  розповів про деякі аспекти трудової міграції кваліфікованої робочої сили за кордон, ризики та загрози для соціально-економічного розвитку України. За даними досліджень, нині обсяги трудової міграції складають приблизно 2,7 млн. чоловік, причому найбільше українських  мігрантів працюють у Польщі – до 40%.  Переважно вони зайняті у сфері будівництва – 39%, домашнього господарства,16%, сільського господарства – 14%, промисловості -  11%, торгівлі – 9%. Нині, за словами експерта, спостерігається тенденція    до збільшення числа молодих мігрантів до 30 років,  їх кількість сяґає до 40%.

Змістовними були виступи  державного експерта директорату професійної освіти С.П.Коваленка і завідуючої відділом департаменту професійної освіти Міністерства освіти та науки В.М.Джус, які докладно розповіли про концептуальні засади реформування профосвіти, положення проекту закону «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Наголошувалося на тому, що реформування системи професійного навчання, зокрема, впровадження дуальної форми здобуття освіти,  має на меті активніше залучення роботодавців до процесу навчання ще навіть на етапі відбору учнів. Також йшлося про запровадження договірних відносин між роботодавцем, навчальним закладом та учнем. 

У своїх виступах президент Академії будівництва України І.І.Назаренко, керівники провідних будівельних об’єднань -  М.О.Суботенко, Ю.К.Пелих, експерт профспілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів України О.С.Борисов, керівники закладів професійного навчання – В.А.Булгаков, В.М.Коваленко підкреслювали необхідність осучаснення   системи навчання кваліфікованих спеціалістів робітничих професій з акцентуванням на  практичну підготовку. Також йшлося про підвищення рівня оплати праці, розширення соціального пакету, інші заходи, які могли б зменшити відтік  робітничих кадрів з України. 

Учасники  засідання створили робочу групи з опрацювання пропозицій, які були висловлені в ході роботи Комітету, для врахування у подальшій діяльності Будівельної палати.

Вироблені рекомендації  з розглянутих питань будуть надіслані до відповідних державних органів для реагування.

         З текстом рішення Комітету можна ознайомитися тут


Джерело: Прес-служба Будівельної палати України