Комітети Будівельної палати України.


 
 
№ пп
Назва Комітету
Голова Комітету
Примітки
1.
Комітет з питань законотворчих і нормотворчих ініціатив та самоврядності в будівництві

Омельченко О.О.
 
2.
Комітет з питань міжнародного співробітництва та виставково-конгресної діяльності
Сташевський С.Т.
 
3. Комітет з питань зеленого (екологічного) будівництва Фаренюк Г. Г.  
4.
Комітет з питань інноваційного розвитку підприємств будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів
 
Салій І.М.
 
 
5.
Комітет з питань розвитку цивільного, інженерного та транспортного будівництва

Петренко В.І.
 
6.
Комітет з питань економіки та  фінансово-інвестиційної діяльності в будівельній сфері

Лиховид
О.Е.
 
7.
Комітет з питань розвитку житлового будівництва та реалізації державних і регіональних програм будівництва житла
 
Тимошенко С.А.
 
 
8.
Комітет з питань розвитку будівництва в регіонах України.
Гіренко М.Т.
Сабашук П.П.
 
Співголови Комітету
9.
Комітет з питань професійної підготовки кадрів для будівельної галузі
Куліков П.М.
 
10. Комітет аналітики будівельної галузі та менеджменту підприємств Кармінський А.М.  
11. 

Комітет з питань розвитку проектів низько бюджетного житла  для переселенців та учасників АТО

Мартинюк С. М.