Тези до виступу Президента Будівельної палати України П.С. Шилюка на Міжнародній конференції «Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України» 04 квітня 2017 року

04 квітня 2017 р., 11:00, готель Hilton, бул. Т. Шевченка, 30

 

Шановні учасники конференції!  

Шановні колеги, друзі! 
 

Хочу подякувати за запрошення взяти участь у сьогоднішньому зібранні і висловити своє бачення з такого важливого питання, як підготовка робітничих кадрів.

Я представляю Будівельну палату України - структуру, яка об`єднує близько 200 підприємств та організацій будівельної галузі.

Зростання обсягів будівництва, що спостерігається зараз, потребує нових кваліфікованих робочих кадрів, а їх не вистачає.

Ми постійно співпрацюємо з навчальними закладами, які готують робітників будівельних спеціальностей, добре знаємо всі проблеми, що склалися. Знаємо і те, що з деяких сучасних спеціальностей фахівці взагалі не готуються.

Постає питання, де брати підготовлених робітників?

Передача державою цієї важливої ланки освіти на рівень місцевих органів призвела до недофінансування розвитку матеріально-технічної бази учбових закладів та, в багатьох випадках, до зниження якості підготовки.
   

Я не хочу зараз нікого критикувати. Розуміємо, що децентралізація професійно-технічної освіти це правильний крок. Але, очевидно,  на місцях до цього були не готові.

Так само розуміємо, що місцеві бюджети не можуть взяти все на себе. І без допомоги роботодавців учбові заклади не зможуть готувати фахівців сучасного рівня, які володіли б новими методами і технологіями.

Для пошуку відповідей на ці питання керівництвом Палати було проведено ряд спільних зустрічей з керівниками та викладачами навчальних закладів, проведено спеціальне засідання Президії Будівельної палати. Кілька днів тому питання організації учбового процесу, розвитку матеріально-технічної бази, вирішення багатьох інших проблем, що стоять перед училищами обговорювалися на спеціальному круглому столі за участі Міністра освіти і науки Лілії Михайлівни Гриневич.

Ми щиро дякуємо Міністерству освіти і науки України, яке підключилося до цієї важливої проблеми і висловило готовність разом з Палатою вирішувати названі проблеми.

До яких висновків ми дійшли.

Перехід до  децентралізованої моделі на часі.

Знаємо, що в Україні створюються регіональні органи професійної освіти. Оскільки вони будуть визначати регіональну стратегію розвитку цього виду освіти, регулювати потреби місцевих ринків праці, хочемо щоб до відповідних рад входили представники крупних будівельних компаній. Вони знають, які кадри потрібні у будівництві – цій важливій  містоутворюючій галузі.

Але крім погодження регіональних планів підготовки фахівців, рекомендацій щодо формування відповідних складових бюджету тощо, необхідно знаходити кошти, вкладати їх у модернізацію матеріально-технічної бази навчальних закладів, залучати інвестиції роботодавців, запроваджувати бізнес-стипендії.

Ми домовилися, що будемо це робити. Державно-приватне партнерство повинно стати  одним з ключових елементів нової системи професійної освіти.

Хоча нове – це добре  забуте старе.

В минулому більшість крупних будівельних організацій або мали свої ПТУ, або предметно опікувалися тими закладами, що готують для них кадри. Був тісний зв`язок між роботодавцями і навчальними закладами. І сьогодні без такого зв`язку не буде бажаного результату.

На заходах, що проводилися Палатою мова йшла про необхідність удосконалення діючого законодавства або врахування в новому проекті закону «Про професійну освіту» інтереси тих інвесторів, які переймаються створенням сучасних ПТУ.

Будівельники повинні знати, що гарантовано будуть забезпечені сучасними кваліфікованими кадрами.

Будівельною палатою і Міністерством освіти і науки підписано Меморандум про співробітництво, який передбачає об`єднання зусиль з метою розвитку професійної освіти та забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для будівельної галузі України.

Передбачено, зокрема:

забезпечення практичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів та стажування викладачів, майстрів виробничого навчання на базових підприємствах будівельної галузі;

надання підприємствами та організаціями будівельної галузі допомоги в утриманні та розвитку матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;

• розробка механізмів забезпечення випускників робочими місцями на підприємствах будівельної галузі та інші. 
   

 

Будівельники впевнені, що разом зможемо  реалізувати намічені завдання і підняти професійну підготовку робітничих кадрів на належний рівень, що відповідає сучасним вимогам. 

Ми вдячні експертам Європейського фонду освіти, які сьогодні допомагають   вибудовувати фактично нову систему підготовки кваліфікованих конкурентноспроможних робітничих кадрів, виходячи з кращого міжнародного досвіду країн ЄС.

Дякую за увагу.