Звернення до Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Г. Зубка за підписами Президента БПУ П.С. Шилюка, Президента АБУ І.І. Назаренка…

   Звернення до Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Г. Зубка за підписами Президента БПУ П.С. Шилюка, Президента АБУ І.І. Назаренка, Голови ради директорів КБУ О.С. Ротова, Президента Всеукраїнської Спілки виробників будматеріалів І.М. Салія, виконавчого директора Асоціації  «Український центр сталевого будівництва» В.А. Колесника

 Шановний Геннадію Григоровичу!

Представники будівельної спільноти звертаються до Вас з приводу ситуації, що склалася у сфері стандартизації, яка є одним із головних чинників системи технічного регулювання галузі.

Загальна кількість національних стандартів, що використовуються у будівництві, складає біля 3 тис. одиниць і охоплює усі складові спорудження об’єктів - від розроблення містобудівної, проектної і технологічної документації для виконання будівельно-монтажних робіт до виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, включаючи методи їх випробування та оцінку відповідності.

Водночас після передачі Мінрегіоном з 01.07.2016 р. повноважень із розроблення та затвердження вказаних стандартів Національному органу стандартизації (НОС) ситуація з розвитком системи стандартизації у будівництві погіршилась - за бюджетні кошти, розпорядником яких є міністерство, не підготовлено жодного відповідного документа.

Особливо незадовільним є стан із гармонізацією вітчизняних стандартів на будівельну продукцію з європейськими, що негативно впливає на діяльність українських виробників, орієнтованих на експорт будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Такі ж проблеми і з гармонізацією стандартів на проектування будівельних конструкцій (Єврокодів), які діють в Україні з 01.07.2013 р., але не враховують зміни останніх років. При цьому слід зазначити, що в ЄС були внесені  суттєві доповнення до Єврокодів, які до цього часу ще не гармонізовані в Україні. А це стримує впровадження європейського досвіду вітчизняними проектувальниками і будівельниками, ускладнює підготовку сучасних фахівців у ВНЗ.

За сприяння громадських професійних об’єднань будівельні бізнес-структури частково виділяють кошти на розроблення нормативних документів, однак, без участі держави в умовах сьогодення неможливо у повному обсязі забезпечити фінансування підготовки значної кількості національних стандартів.

У 2016-2017 роках згідно з Законом України «Про стандартизацію» 12 центральних органів виконавчої влади замовляли НОС розроблення проектів нормативно-технічних документів за рахунок коштів державного бюджету. Проте позиція Мінрегіону, на нашу думку, не сприяє виділенню коштів держбюджету на розвиток національної стандартизації будівельної галузі.

Враховуючи важливість цього питання, звертаємось до Вас, шановний Геннадію Григоровичу, з проханням прийняти рішення стосовно поновлення, починаючи з 2018 року, участі Мінрегіону у реалізації робіт із стандартизації за бюджетною програмою.