Накази, постанови, укази Органів державної влади України

Наказ Міністерства Юстиції України "Про затвердження змін до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно"
Наказ Міністерства Юстиції України "Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок"
Постанова Кабінета Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Інструкція про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації
Постанова про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла
Постанова про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла
Постанова про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки
Указ Президента України про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Постанова про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Постанова про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі