Членство в Палаті

Вимоги до кандидатів у члени Палати

Членство у Палаті є добровільним і має відповідати положенням Статуту Палати.

Членами Палати можуть бути суб’єкти господарювання усіх форм власності, крім безпосередньо органів державної влади та органів місцевого самоврядування, основною сферою діяльності яких є будівництво та інша суміжна з будівництвом діяльність, які дотримуються вимог Статуту та інших документів Палати, виявляють бажання приймати участь в досягненні мети і завдань Палати, передбачених Статутом, а також які подали необхідні для вступу документи і зробили   внески та збори, передбачені Статутом.

Не допускається прийняття в члени Палати осіб, що є несумлінними учасниками ринку будівельних робіт та послуг, які допустили в своїй діяльності суттєві недоліки та які своїми діями або бездіяльністю можуть завдати шкоди іміджу Палати, майну або немайновим правам Палати. Вказані причини є підставою для виключення особи з членів Палати.

Як стати членом Палати

Для прийому в члени Палати юридична особа, або фізична особа – підприємець звертається із заявою на ім’я Президента Будівельної палати України, подаючи одночасно пакет визначених документів, а саме:

Заява про вступ на ім’я Президента Будівельної палати України Шилюка Петра Степановича;

Рішення про вступ до Палати органу управління юридичної особи (правління, колегії і т. д.) із зазначенням особи, яка буде представляти дійсного (асоційованого) члена в Будівельній палаті України : 

Анкета кандидата у члени Будівельної палати України

Перелік вищезазначених документів можна завантажити у форматі  Word

  • Додаток 1. Зразок заяви.
  • Додаток 2. Рішення про вступ до Палати (за прийнятою на підприємстві формою)
  • Додаток 3. Зразок анкети кандидата

Вказані документи необхідно завірити печаткою підприємства, організації, установи та надіслати за адресою:
02072, м. Київ, вул. Є.Чавдар, 3. Будівельна палата України

Які права і обов’язки мають члени Палати
Будь-який член Палати, незалежно від статусу, має право:

1) приймати участь в управлінні діяльністю Палати згідно з порядком, передбаченим  Статутом та внутрішніми документами Палати;
2) отримувати від Палати правові, інформаційно-аналітичні, експертні, освітні та рекламні послуги;
3) за рішенням Президії Палати отримувати від Палати юридичний захист своїх прав та інтересів;
4) одержувати інформацію про діяльність Палати та ознайомлюватись з рішеннями органів управління Палати з питань, що стосуються безпосередньо даного члена;
5) виходити в установленому порядку з Палати.
6) член Палати має право в разі порушення Палатою його прав звернутися до Президії Палати, Загальних зборів членів Палати або до суду за захистом своїх прав.
Члени Палати зобов’язані:
1) дотримуватись вимог Статуту Палати та інших регламентуючих документів Палати, виконувати рішення її органів;
2) дотримуватись положень внутрішніх документів Палати, інших обов’язкових для виконання членами Палати норм та правил, що затверджені органами Палати;
3) дотримуватись рішень третейського суду, на розгляд якого будуть передані спори за участю членів Палати;
4) виконувати свої обов’язки перед Палатою, вносити передбачені Статутом внески;
5) не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Палати, яка має конфіденційний характер.

Припинення членства в Палаті

Член Палати може припинити членство в ній за власним бажанням, на підставі його письмової заяви. Рішення про припинення членства в Палаті приймає  для дійсних та асоційованих членів Палати Президія Палати. До моменту прийняття рішення про припинення членства особа вважається членом Палати, має права та несе обов’язки відповідно до Статуту.

Член Палати, незалежно від його статусу, може бути виключений з членів Палати за наступних обставин:

  • недотримання положень Статуту Палати;
  • невнесення встановлених членських внесків;
  • розголошення комерційної таємниці та/або іншої інформації про діяльність Палати,    яка має конфіденційний характер;
  • порушення “чесних звичаїв”, прийнятних для членів Палати.

 

Вгору