Про Будівельну Палату

Дата створення Палати

Будівельна палата України утворена у листопаді 2005 року та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року.

Мета створення Палати

Метою створення Палати є сприяння розвитку будівельної та пов’язаних з нею галузей народного господарства, їх інтеграції у світову економіку, формуванню сучасної промислової, фінансової, торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності в сфері будівництва, всебічному розвиткові будівельної індустрії, науково-технічних і торговельних зв’язків між будівельниками України та будівельниками інших країн.

Статус Палати
 • Палата є недержавною неприбутковою професійною самоврядною організацією, торгово-промисловою палатою, яка об’єднує юридичних осіб, що створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.
 • Членами Палати є будівельні організації різних форм власності і виду діяльності, підприємства, що випускають і поставляють будівельні матеріали і вироби, проектні інститути, архітектурні майстерні, банківські установи, спеціалізовані вищі навчальні заклади, громадські організації, а також органи державної влади, що пов’язані з будівельним комплексом.
 • Правову базу діяльності Будівельної палати України визначають закони України „Про торгово-промислові палати в Україні”, „Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії „Київміськбуд”, інші законодавчі акти.
Основні завдання Палати
 • сприяння розробці та ухваленню законодавчих актів, спрямованих на покращання умов господарювання у будівельному комплексі.
 • надання практичної допомоги членам Палати у здійсненні ними підприємницької діяльності у галузі будівництва, виробництва будівельних матеріалів та пов’язаних з ними сфер діяльності;
 • представлення та захист законних інтересів членів Палати з питань господарської діяльності в Україні і за її межами;
 • сприяння організації взаємодії між суб’єктами будівельного ринку, координації їх взаємовідносин з державою та органами місцевого самоврядування;
 • сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у галузі будівельної діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції на будівельному ринку України;
 • громадська експертиза якості товарів, робіт, проектів та менеджменту тощо.
Форми роботи Палати
 • Для забезпечення реалізації зазначених і інших завдань, передбачених Статутом Будівельної палати України, Палата в межах своїх повноважень  займатиметься експертизою проектів законодавчих і нормативних актів, здійснюватиме інформаційно-аналітичну і консультаційну роботу, проводитиме науково-практичні конференцій, ділові зустрічі, круглі столи, виставки, розповсюджуватиме передовий досвіду в галузі будівництва, визначатиме рейтинги компаній, рекламуватиме діяльність сумлінних фірм, налагоджуватиме ділове співробітництво з будівельними палатами та будівельними організаціями зарубіжних країн.
 • Організаційно забезпечити реалізацію на практиці програмних цілей Будівельної палати України покликані Рада Палати, її комітети, Третейський суд та виконавчий орган – Секретаріат Палати.
Вгору