Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

   Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну – державний вищий навчальний заклад I рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Коледж заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. З 1994 року керівництво навчальним закладом здійснює директор коледжу Булгаков Валерій Андрійович, Відмінник освіти, Заслужений працівник народної освіти України, доцент, кандидат політичних наук, член-кореспондент Академії будівництва України. Навчальний заклад створено у 1946 році.

     За високі здобутки у сфері підготовки молодших спеціалістів Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну неодноразово відмічений високими нагородами. Серед них Почесні Грамоти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Рішенням Президії Міжнародної Кадрової Академії коледж нагороджений золотою медаллю «За заслуги в освіті».

На ХІХ Міжнародній Конвенції з Якості, що відбулася у Лондоні у 2007 році, в категорії «золото» коледж нагороджено «Міжнародною короною за якість». За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну та його директор Булгаков Валерій Андрійович у 2011 році нагороджені Дипломом учасника всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України».

За активну роботу з модернізації системи освіти та за плідну організаторську діяльність із підвищення якості національної освіти коледж і безпосередньо В.А.Булгаков відзначені Дипломом і Почесною грамотою Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012» Почесним дипломом учасника міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року – 2012», Європейським дипломом якості та золотою медаллю Європейської науково-промислової палати

   Коледж має право надавати освітні послуги, пов’язані з курсовим професійно-технічним навчанням, підвищенням кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями), підготовкою іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, а також одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями). З метою забезпечення належних умов для подальшого навчання випускників коледжу в 2004 році навчальний заклад увійшов до науково-методичного комплексу “Будівельник” при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Такі комплекси створені з Національним аграрним університетом, Університетом менеджменту освіти. На підставі договорів викладачі спецдисциплін коледжу залучаються до навчального процесу ступеневої підготовки на базі зазначених навчальних закладів. Завдяки відпрацьованим навчальним планам та програмам випускники коледжу зараховуються на третій курс університетів і продовжують навчання до рівня бакалавра та магістра. Коледжем також укладені договори про співпрацю з Національною академією статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, з Київським національним торговельно-економічним університетом, з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», з Інститутом лідерства та соціальних наук Київського університету імені Б.Грінченка, з Київським національним університетом культури і мистецтв, з приватним вищим навчальним закладом «Європейський університет» та ін. На базі коледжу діє студентське конструкторське бюро «Форма», де студенти технічних спеціальностей розробляють проекти конструкцій та об’єктів, виконують замовлення з реконструкції об’єктів. З метою підтримки та заохочення обдарованої молоді, залучення її до подальшого розвитку будівельної галузі та збагачення інтелектуального потенціалу України розширилось співробітництво коледжу з іноземними навчальними закладами та організаціями .

     Коледж тісно співпрацює з рядом провідних навчальних закладів, підприємств та організацій України, Росії, Польщі, Чехії, Німеччини, Ірану, з кількома університетами Китаю. Відповідно до Статуту та ліцензійних умов навчальний заклад проводить підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади, а також надає освітні послуги, пов’язані з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями). Проводиться обмін студентами та викладачами за напрямами «Будівництво», «Архітектура», «Лісове і садово-паркове господарство».

Джерело:  Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

  • Адреса: м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 2/10, 03049
  • Тел: (044)245-35-97
  • Сайт: http://kkbad.com.ua/
  • Директор: БУЛГАКОВ Валерій Андрійович
Назад до списку
Вгору